Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotów:

"Systemy i sieci telekomunikacyjne 2" - studia dzienne, EiT, sem. IV

"Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi 2" - studia dzienne, EiT, sem. VI