Instrukcje do ćwiczeń z przedmiotu "Systemy i sieci telekomunikacyjne 1" - studia dzienne, EiT, sem. III

 

Numer ćwiczenia

Temat

Instrukcja
1.

Konfiguracja i badanie sieci LAN w technologii Ethernet.

2.

Konfiguracja i badanie sieci WLAN w technologii Wi-Fi.

3.

Badanie sieci Ethernet z przełącznikiem.

4.

Narzędzia sieciowe w systemie Windows.

5.

Badanie protokołów rodziny TCP/IP.

6.

Badanie i konfiguracja systemu DNS.